Wat vervuild meer, de benzine auto of de vleeseter

 Wat vervuild meer, de benzine auto of de vleeseter
Digiqole ad

Vlees, water en CO2 slechts drie procent van het water op aarde is zoet en kan dienst doen als drinkwater of voedsel voor de mens, door het bijvoorbeeld te gebruiken bij het verbouwen van gewassen. Heel veel tropische landen hebben een tekort aan drinkwater, maar ook in deze landen wordt ook te veel water gebruikt voor het vee. Soms omdat grootgrondeigenaren dit vee bezitten, maar ook omdat er op grote schaal veevoer wordt verbouwd zoals soja en mais voor landen als Nederland.

Voor 1 kg rundvlees heb je 15000 liter water nodig, varkensvlees kost 6000 liter water en voor een kilo kip hebben we het over 4000 liter. Het gaat hier slechts om een kilo vlees, waar je ook minimaal 1000 mensen mee van drinkwater zou kunnen voorzien. Ook zou je dit water kunnen gebruiken om groente te verbouwen om meer voedsel te verkrijgen. Zo heb je voor een kilo sojabonen 2000 liter water nodig. Dit betekent (15000:2000) dat je voor 1 kg vlees minstens 7x meer water nodig hebt dan voor 1 kg soja. Ook schoon drinkwater is in Nederland vandaag de dag moeilijk te verkrijgen en het kost alleen al miljoenen euro’s om drinkwater te zuiveren van meststoffen afkomstig van de veehouderij.

Water is zichtbaar, maar CO2 niet en beiden kunnen zelfs het verschil maken tussen leven en dood. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zelfs bij uitademing of verrotting van plantenresten. Maar dan vervuilen we al als we uitademen? Ja, maar dat is noodzakelijk en in geen verhouding ten opzichte van een auto of kolencentrale. Maar wist je dat de veeteelt meer broeikasgassen produceert dan al transport op aarde. De veesector stoot namelijk 65 procent uit van al het lachgas, 37 procent van het methaan en 64 procent van alle ammoniak. We hebben het hier over broeikasgassen die de aarde en wereldzeeën opwarmen of verzuren.

Het begint bij de verbouwing van veevoer

Voor 1 kg vlees heb je ongeveer 25 kg veevoer nodig. Soja dat voor 95% wordt gebruikt voor veevoer is ook te gebruiken voor menselijke consumptie (vleesvervangers). Je zou dus in plaats van de soja te gebruiken voor de veeteelt, het plantaardig eiwitrijk voedsel kunnen gebruiken voor menselijke consumptie en veel meer monden kunnen voeden. Hiermee zou je de honger/ armoede in de wereld voor een groot gedeelte kunnen bestrijden of gewoon het waardevolle regenwoud kunnen laten staan. Dit is belangrijk voor het klimaat, de mensen die van de bosproducten leven en alles wat in deze regenwouden leeft.

Vleesproductie veroorzaakt broeikasgassen

Koeien stoten CO2 uit, maar ook de broeikasgassen Methaan CH4 en lachgas N2O. Hoewel CH4 en N2O in kleinere hoeveelheden aanwezig, zijn ze vele malen schadelijker voor de opwarming van de aarde. Methaan is respectievelijk 25 keer en lachgas zelfs 300 keer schadelijker dan CO2 over een periode van honderd jaar. Methaanuitstoot wordt vooral ook door de herkauwers veroorzaakt. Dit komt doordat deze dieren vier magen hebben en in de 1e maag (pensmaag) een fermentatie proces plaatsvindt, waarbij bacteriën het gras verteren er zo methaan vrij komt. Als we uitademen komt er CO2 vrij. Bij koeien komt CO2, methaan en lachgas (uit mest of koeienpoep) vrij. De gemiddelde melkkoe in Nederland stoot per jaar ongeveer 125 kilo methaan uit, wat omgerekend gelijk staat aan (125 x 25) 3100 kg CO2 op jaarbasis. Daarbij moet je ook nog het CO2 verlies van de gekapte bomen (regenwoud) meerekenen en CO2 verbruik van het vervoer per schip.

Maar hoeveel CO2 is er nodig om 1 kg vlees te krijgen?

Een Nederlander eet iets minder dan 40kg vlees per jaar. In een onderzoek is berekend dat bij de productie van één kilo vlees gemiddeld 25 kg CO2 vrijkomt. 40×25 kg is 1000 kg Co2 per persoon/ per jaar. Gemiddeld staat 1kg vlees gelijk aan de uitstoot van een gemiddelde auto in Europa over een afstand van 1.500 km. Als 5 mensen 1 kilo vlees in een avondmaal consumeren, zouden 5 vegetariërs in een personen auto ook naar Noord-Frankrijk kunnen rijden en terug om (in verhouding) net zo CO2 vervuilend te zijn. Het zijn gemiddelde waarden, omdat kippenvlees geen rundvlees is, Hollandse koeien efficiënter gefokt worden dan de koeien in Brazilië en koeien en er bij auto’s verschillende andere schadelijke gassen vrijkomen.

Co2 verbruik auto

Op de site van Milieu Centraal kan je ook de totale hoeveelheid CO2 berekenen van je vervoer. Zo had ik berekend dat een vliegreis naar de USA al meer CO2 uitstoot dan een huishouden in een heel jaar. Ter vergelijking: de uitstoot voor het jaarlijkse energiegebruik (gas en stroom) van een gemiddeld huishouden is 4.000 kg CO2 tegen 5000 kg CO2 van de vlucht naar de USA. Zou je een auto vakantie houden en naar Frankrijk gaan, dan scheelt dat enorm. De uitstoot van het vervoer naar Zuid-Frankrijk is 500 kg CO2 (10 x minder dan vliegen), maar in verhouding zijn dat ook minder kilometers. Een vliegtuig kan op bepaalde trajecten en afstanden tien keer meer CO2 uitstoten dan een hogesnelheidstrein. De trein is het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel, gevolgd door de touringcar en de auto. Alleen de fiets is als enige (afgezien van de productie) echt helemaal schoon te noemen. Natuurlijk kunnen ook de elektrische auto’s in de toekomst een grote uitkomst bieden om de broeikasgassen tegen te gaan.

Blog van Guido

Op de bovenstaande site kan je precies berekenen wat de uitstoot is over een bepaalde afstand, als je de auto, trein of het vliegtuig zou nemen. Zo kan je er een berekening op los laten als je naar Parijs vliegt. Met het vliegtuig komt er in verhouding, ten aanzien van de trein, 8x zoveel CO2 vrij en ongeveer de helft meer dan met de auto. Ook stoot de trein veel minder roetdeeltjes en giftige gassen uit en dat is natuurlijk beter om smog en giftige uitlaatgassen tegen te gaan binnen de steden.

Maar hoeveel vervuilt een vleeseter?

Zou je een jaar geen vlees eten, dan zou je dan in principe net genoeg CO2 besparen en heb je een ‘mooi excuus’ om wel te kunnen vliegen. Wereldwijd zorgen koeien, schapen, varkens, kippen en andere dieren die gehouden worden in de landbouw voor 15% van de uitstoot aan broeikasgassen. Waarvan de melkveehouderij slechts 3%. Het is dus niet alleen de vleeseter die de CO2 de lucht of de zee in helpt. Wel of geen vegetariër, we moeten bewust zijn van ons eigen aandeel in de opwarming van het klimaat. Wel is een vegetariër ‘te prijzen’, omdat hij geen duizend dieren in zijn leven (die afkomstig zijn van veehouderij) opeet. Het gaat hier gemiddeld voor zo’n 95% om kippenlevens, slechts vijf koeien en vijf schapen of varkens.

Hoeveel km rijdt een auto?

Personenwagens van bedrijven leggen gemiddeld ruim twee keer zoveel kilometers af als particuliere personenauto’s: 25 tegen 12 duizend kilometer.

Je zou alles in het werk moeten stellen om broeikasgassen tegen te gaan door minder of geen vlees te eten en zo snel mogelijk over te stappen op een vervoersmiddel dat geen of minder fossiele brandstoffen verbruikt.

Digiqole ad

Guido