19.7 C
Nederland
2 juli 2020

In Australië waren tijdens de klimaattop in Madrid wel 100 branden

Tijdens de klimaattop in MadridIn waren op het zelfde moment Australië wel zo’n 100 branden aan de gang. Ondanks het toch wel voor 95% zeker is dat de vele bosbranden een gevolg zijn van de opwarming van de aarde, werken de Ausies niet echt mee op de klimaattop om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Bijzonder omdat de mensen beter dan wie dan ook moet weten wat klimaatopwarming voor gevolgen kan hebben. Zo kan de brandweer in Australië geeneens de hevige natuurbranden meer onder controle krijgen. Ook nemen het aantal bosbranden en de omvang daarvan elk jaar nog toe. Zelfs nu nog  voor de zomermaanden woeden er meer dan honderd bosbranden. Vooral in en rond Sydney zijn de laatste maanden veel zorgen over de luchtkwaliteit. De inwoners van de stad hebben te maken met veel rook ontwikkeling en fijnstof van de bosbranden. De Inwoners worden zelfs aangeraden om op dagen met dichte rook ontwikkeling om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben dus niet alleen te maken met extreme hete en droge zomers, maar ook met het gevaar dat hun gezondheid in gevaar komt of dat hun huizen afbranden en dierbare omkomen. Toch blijven ze de klimaatopwarming zien als een sprookje uit 1000 en 1 nacht, terwijl ze al in horror story verkeren ! Hoe eigenwijs kan je zijn!!

Veel materiële schade aan huizen

In totaal zijn er 2.454 gebouwen in de vlammenzeeën verwoest. Naast 744 woningen zijn er 1.659 buitengebouwen zoals schuren verloren gegaan, evenals 51 andersoortige panden.

Het wordt sinds 1910 steeds warmer

Sinds 1910 is het in Australië gemiddeld een graad warmer geworden en afgelopen jaar 2018 kende de heetste zomer ooit met temperaturen tot over de 45 graden. En nooit eerder was het zo droog als de eerste tien maanden van dit jaar.

Ook in Australië zijn wel wat gewend wat bosbranden betreft in de zomertijd ( onze wintertijd), maar de temperaturen lopen nog elke zomer verder op door de klimaat opwarming. Ook de droogt, neemt elke zomer toe en steeds vroeger in het seizoen. Nog nooit eerder in de geschiedenis waren de branden zo hevig en beginnen in dit continent ook steeds vroeger dan ooit tevoren.

Overheid ontkent de opwarming van de aarde

De federale overheid in Australië zit nog steeds in de ontkenningsfase en ontkennen dat de bosbranden veroorzaakt worden door klimaatveranderingen. Zelfs als experts met genoeg bewijslasten komen en de rook in Sidney ondragelijk wordt, blijven ze ten stellige ontkennen dat de hevige branden een gevolg van de klimaatveranderingen.

Australië wil niet weten van een serieus klimaatbeleid, maar waarom?

De regering weigert goede maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te beperken. Dit zou kunnen omdat het land 100 x zo groot is als Nederland, maar hetzelfde aantal inwoners…maar vooral omdat de mijnbouw met een belangrijke inkomsten bron is. Ook is het gebruik van steenkool in het continent nog de normaalste zaak van de wereld.

Bosbranden de schuld van ontspoorde jongeren

Veel bosbranden worden aangestoken door jongeren die werkeloos zijn en niet meer deelnemen aan de maatschappij. Uit frustratie en uitzichtloze situaties verlagen ze zich tot dit soort daden. In combinatie met de droogte en soms wind zijn deze aangestoken branden niet snel meer onder controle te krijgen.

Australië was ook een van de achterblijvers om de klimaattop 2019 te ondersteunen

In de klimaattop in Madrid hadden de laatste regels uitgewerkt moeten worden door alle landen voor de implementatie van het akkoord van Parijs uit 2015 dat volgend jaar ingaat. Het gaat in dit akkoord van Parijs vooral om de opwarming van de wereld onder een relatief veilige 1,5 graad te houden. Ook dit jaar 2019 is de temperatuurstijging nog niet ten einde en met de huidige klimaatplannen stevenen we af op een rampzalige 3,2 graad opwarming. Die urgentie van deze ‘strijd tegen de klimaatopwarming, was de afgelopen twee weken op de klimaattop echter niet te zien bij landen als de VS, Australië, Brazilië en Saoedi-Arabië. Deze houding veroorzaakte veel frustratie bij vele actievoerders en deelnemers van de klimaattop. Vooral mensen bij wie het water tot aan hun lippen zit zoals van de kleine eilandstaten gaf het veel ongenoegen, maar ook bij  de Europese Unie, die deze week Green Deal presenteerde. Duidelijk is dat deze landen eigenbelangen boven de klimaatdoelstellingen zetten en het weer’s een ‘centen kwestie’ is!

Het akkoord in Madrid is er uiteindelijk toch nog gekomen, maar is minimaal

Na meer dan twee weken van overleg hebben de onderhandelaars uiteindelijk toch nog opnieuw onderstreept dat de uitstoot van broeikasgassen verder moet worden teruggedrongen en dat er geld komt voor arme landen om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. In een slotverklaring, is men overeengekomen dat de klimaatbescherming doelstellingen voor 2030 moeten worden ‘aangescherpt’! De milieubeschermingsorganisaties van het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace hebben forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis.

Geschreven door: Guido Sparreboom
Beeld: Sandid

Trending

Buikvet verminderen door vooral veel sporten en geen suiker

Om buikvet kwijt te raken is bewegen en sporten nummer 1. Elke dag minstens een half uur actief bewegen is noodzakelijk om ziekte beelden...

Gesjoemel met brood aan banden gelegd

De regelgeving voor brood is per 1 juli 2020 een stuk strenger geworden omdat de consument belazerd werd met misleidende namen of gekleurd brood,...

Biologische soja een regenwoud vriendelijk product?

Soja is niet gezonder dan andere plantaardige producten, maar ook niet echt ongezond zoals wel eens wordt beweerd. Zo zou het vrouwelijke hormoon in...

Greenpeace op landingsbaan Schiphol met spandoek

Actievoerders van Greenpeace Nederland zijn vanochtend de Aalsmeerbaan bij Schiphol opgefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid...