14 januari 2020 De commissie Remkes is tot de conclusie gekomen dat de luchtvaart, net als andere sectoren, ook moeten bijdragen aan een oplossing voor de stikstofproblemen in ons land. Hiermee kan geconcludeerd worden dat Schiphol niet verder kan groeien en Lelystad Airport alleen nog open kan (voor vakantievluchten) als de uitstoot van stikstof daalt. Kortom de luchtvaart in Nederland mag alleen groeien als de sector de uitstoot van stikstof weet te beperken. Mogelijk kan de Co2 daling ook gecompenseerd worden door bijvoorbeeld de veesector in te krimpen en de bouwwereld minder te compenseren met Co2.

Elektrisch taxiën en glijvluchten

De commissie- Remkes ziet overigens wel mogelijkheden om de uitstoot door de luchtvaart te verminderen, bijvoorbeeld door elektrisch vliegen over korte afstanden binnen Europa, maar elektrische vliegtuigen kan pas op langetermijn verschil gaan maken. De technologische ontwikkelingen in de luchtvaart gaan te langzaam om CO2-neutraal te worden in 2050.

Maatregelen in de luchtvaart die leiden tot minder Co2 uitstoot

Een andere mogelijkheid om het Co2 hoeveelheid te verminderen is door elektrisch taxiën, glijvluchten (langzaam zonder motor vermogen de afdaling inzetten  zo’n 70 km voor de landingsbaan)om het brandstofverbruik en de geluidsproductie te verminderen. Maar ook door vernieuwing van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen, minder vluchten, het weren van vervuilende vliegtuigen met een bonus-malussysteem en daarnaast is de Commissie ook bereid om samen met de EU-landen opties te onderzoeken om kerosine te gaan belasten, wat het onderwerp was van de internationale conferentie in Den Haag.

Maximum snelheid auto’s ook binnenkort minder

Remkes adviseerde in september al dat de maximumsnelheid zo snel mogelijk omlaag moet voor het auto verkeer. In mei wordt het eindadvies verwacht. Daarin worden ook aanbevelingen voor de industrie en de scheepvaart opgenomen. De Co2 verlaging die dit oplevert kan dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden voor de luchtvaart, al kloppen deze berekeningen vaak niet en fijnstof, lawaai en andere uitstoot van giftige stoffen zijn daar vaak niet in mee berekend.

Vliegverkeer nu eindelijk ook aan gepakt

Hiermee komt er een verandering in de “uitzonderingspositie” van de luchtvaartsector. Zo is er op kerosine geen accijns-regeling, zoals benzine of diesel en bleef het luchtverkeer gespaard tijdens de stikstof-crisis en de CO2 maatregelen. Duidelijk mag zijn dat vliegen op zich niet zo vervuilend is vergeleken met hetzelfde aantal mensen dat in een auto rijdt. Ook de veeteelt vervuild vele malen meer en grofweg staat deze vervuiling vliegverkeer en veeteelt op 1:50 wat de Co2 uitstoot betreft. Maar de neerslag in natuurgebieden en woongebieden is vergelijkbaar met de bijdragen van de bouw, industrie en energiesector.