Academici en wetenschappers versterken klimaatambities

 Academici en wetenschappers versterken klimaatambities
Digiqole ad

Klimaatmars van Zondag 27 januari 2019 was in België opnieuw de grootste klimaatmars ooit. Zo’n 3.400 academici en wetenschappers uit verschillende disciplines ondersteunde deze protestactie en hebben de open brief Scientists4Climate ondertekend.

Open brief

In de open brief geven zij aan dat de technologieën om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen nu al bestaan. Ze vragen dringend ingrijpende structurele maatregelen. ‘Het vereist nu in de eerste plaats de politieke moed om de nodige structurele maatregelen te nemen en voluit in te zetten op de overgang (transitie) naar een maatschappij zonder uitstoot van broeikasgassen.’ Dat moet de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder twee graden.

Betoging zal op 7 februari ook plaats vinden in Nederland

Brussel zondag 27 januari 2019 gingen 70.000 betogers de straat op om opnieuw te protesteren. Ze protesteren hiermee voor een beter klimaatbeleid. Het zijn nu vooral ook weer jeugdigen en studenten die protesteren in België voor betere klimaatmaatregelen, zodat hun toekomst en van de komende generaties veilig wordt gesteld. Ook in Nederland willen jongeren en studenten gaan betogen en geven aan daarvoor te willen spijbelen. Deze klimaatmars moet plaatsvinden op donderdag 7 februari om 10:30 uur op het Malieveld in Den Haag. De organisatoren van de Daltonschool in Den Haag, hopen op zeker 3000 deelnemers. Ze protesteren vooral aanpak van de klimaatmaatregelen voor als nog onvoldoende zijn om een verdere klimaatopwarming tegen te gaan.

De protesten zijn al wereldwijd

De Wever, een 17-jarige scholier uit België, kwam op het idee voor het protest nadat zij op internet las over de Zweedse scholier en activist Greta Thunberg die afgelopen zomer besloot niet meer naar school te gaan, maar bij het parlement in Stockholm op de stoep te gaan zitten met een spandoek met daarop ‘Skolstrejk för Klimate’ (schoolstaking voor het klimaat). Hiermee eiste ze dat de Zweedse regering de uitstoot van CO2 zou beperken, zoals eerder afgesproken in Parijs.

President Trump

President Trump is niet de enigste klimaatontkenner en die het economische belang op korte termijn belangrijker vindt, dan te kijken naar de toekomst. Jongeren en toekomstige generaties zijn daar de dupe van en zullen ongetwijfeld de gevolgen van de langzame aanpak voor een beter klimaat, gaan meemaken. Het zijn nu de machtige der aarde die rijk worden van de vervuilende economie. Vooral deze rijke kleine groep mensen kunnen nu nog een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Maar omdat er te weinig wordt gedaan, ook door politici, zijn er wereldwijd al protest optochten.  Onder die groep behoren wetenschappers, journalisten en politici van over de gehele wereld, maar ook een bijzondere nieuwe groep: scholieren of studenten.

Greta Thunberg

De 15 jarige Zweedse scholier en activist Greta Thunberg die afgelopen zomer 2018 besloot niet meer naar school te gaan, maarbij het parlement in Stockholm op de stoep te gaan zitten met spandoek met de tekst ‘ schoolstaking voor het klimaat’ erop. Het protest van Greta werdt algauw overgenomen door de 18 jarige Anuna De Wever uit België, maar ook door studenten in andere landen zoals Duitsland, Zwitserland, Australië en Canada. Algauw deden er duizenden klimaatspijbelaars mee aan de klimaatmarsen, om aandacht te vragen voor uitvoering van beter klimaat maatregelen.

De boodschap van Greta Thunberg en de vele andere internationale klimaatspijbelaars is dat regeringsleiders meer actie moeten ondernemen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius te houden.

Maatregelen

De opwarming van de aarde kan nu nog worden beperkt tot 1,5 graad Celsius. Maar daarvoor zijn wel klimaatmaatregelen nodig die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De wereldwijde uitstoot van CO2 (nu circa 40 gigaton per jaar) zal in 2050 moeten zijn teruggebracht tot nul. Ook andere broeikasgassen moeten drastisch afnemen, om een verdere stijging van de temperatuur te voorkomen. De kolencentrales moeten hiervoor voor 2050 dicht. De industrie zal zijn uitstoot tot 90 procent moeten verlagen, de vee stapel moet wereldwijd sterk inkrimpen en er moet schone alternatieve energie komen voor de verwarming of energie voor woningen, kantoren en industrie.

De klimaat catastrofe merken we nu al

De gehele wereld gaat momenteel richting een definitieve milieu catastrofe, die nu al ongekende rampen met zich mee brengt. Deze zal zeker vele malen rampzaliger worden in de naaste toekomst, als de opwarming van de aarde doorgaat zoals nu. De warme zomer records van de laatste 10 jaar liegen er dan ook niet om en een stijging naar 1,5 graad opwarming, maakt dat we de komende jaren ook nog vele warme zomer records gaan meemaken. De verwachte weerextremen voor de komende jaren zijn: langere periodes van droogte en meer hittegolven en heftigere regenbuien, daardoor meer natuurrampen als tornado’s, bosbranden en o.a overstromingen. Het zal er vooral ook zorgen dat veel oogsten tegen vallen of mislukken.

Wat doet de politiek

De politieke partijen zijn wel degelijk bezig met oplossingen, maar die zijn onvoldoende gebleken om een verdere opwarming van enkele graden tegen te gaan. De temperatuur is nu al een graad gestegen, sinds de metingen in 1880. De gevolgen zijn nu nog te overzien en we hopen dat de temperatuur met klimaat maatregelen niet verder zal oplopen tot maximaal 2 graden. Daarvoor moet de wereldwijde CO2-uitstoot voor 2050 met 40 procent dalen. Momenteel zijn de maatregelen onvoldoende  gebleken en de kans is groot dat de temperatuur verder oploopt naar 3 of 4 graden.

Economische belangen

Doordat de politici zich er onvoldoende van bewust zijn wat er werkelijk speelt, lopen toekomstige generaties ernstig gevaar. Net zoals bij de voorgaande economische crisissen het geval was, denken mensen en politici dat het uiteindelijk wel meevalt en het weer opgelost zal worden. Zo zijn veel politici, landen en volkeren zelfvoldaan, ingedommeld en zalig onwetend over alles wat zich om hen heen afspeelt. Zij zijn egoïstisch, geheel op eigenbelang gericht en zijn meer bezig met de economische belangen op de korte termijn.

Derde wereld landen

Weinig landen hebben zich echt druk gemaakt om zich bezich te houden met de klimaatdoelen. Lange tijd vonden de arme landen dat de rijke landen met hun hoge CO2-uitstoot zelf als eerste maatregelen moeten treffen. Opkomende economieën als China, India en Brazilië hadden vanwege hun snelgroeiende economieën zoveel energie nodig dat zij zich vooral bezighielden met het opbouwen van hun land en herstellen van de economie, inplaats van het het klimaat. Wel zijn het vaak juist deze landen die wel initiatieven treffen en maatregelen nemen om de Co2 tegen te gaan, maar het staat nog wel in een begin stadium.

Opwarming Noordpool

Overal in de wereld zijn de gevolgen van de opwarming te merken maar nergens gaat de opwarming sneller dan in het noordpoolgebied. Het is er gemiddeld 2,8 graden warmer dan een eeuw geleden. Het ijs smelt hierdoor sneller en ook de zeespiegel is aan het stijgen waardoor verschillende eilanden onderlopen en bevolking groepen nu al moeten evacueren, naar andere landen die ze liever niet hebben.

Klimaatverandering een feit

In de zomermaanden van 2018 waren er grote temperatuurs verschillen te merken in landen als  Schotland, Ierland, Balitsche staten, Scandinavië, Nederland en het noorden van Duitsland. Vooral in Zweden en California waren er veel bosbranden en veel landen hadden te kampen met de droogte, waardoor de landbouwproductie ernstig terug was gelopen. In Japan was ook een ongekende hittegolf, waardoor de temperatuur in Tokyo opliep tot 41 graden. Ook in Australië waren de temperaturen vergelijkbaar en zelfs nog hoger en overal ter wereld en vooral ook in Europa waren er meer bosbranden overstromingen en tornado’s e.d. als ooit tevoren.

Stijging van 3 of 4 graden zeer aannemelijk

Wetenschappers voorspellen dat de komende jaren de hittegolven zich voort gaan zetten en indien we op de huidige weg doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen, een temperatuurstijging van 3 of 4 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk in de tweede helft van deze eeuw zeer aannemelijk is. Het gevolg van deze “paar graden” heeft volgens wetenschappers grote gevolgen. Natuurrampen als bosbranden, extremere hitte golven, stormen en overstromingen, droogtes, bosbranden en verwoestijning zijn hierdoor het gevolg. De co2 toename zal als er onvoldoende maatregelen getroffen worden toenemen, zo ook de natuurrampen en de zeespiegelstijging. Uiteindelijk zal versnellen er toe leiden dat diersoorten massaal uitsterven en bevolkingsgroepen gaan vluchten naar andere landen.

Digiqole ad

Guido