Groen Nieuws houdt zich niet bezig met aandeelkoersen, maar er is goed nieuws namelijk: duurzame energie wordt goedkoper of is al goedkoper dan de energie die afkomstig is uit fossiele brandstoffen. De kostprijs van aandelen voor duurzame energie wordt nu in zo’n rap tempo lager, wat er voor zorgt dat olieproducerende landen en dat aandeelhouders van vervuilende energie, overstappen naar schone energieaandelen. Dit zou betekenen dat de aandeelhouders hun aandelen van Shell en BP gaan verkopen en dat deze aandelen in vervuilende energie, steeds minder waard worden. Een rendement van 30% is bij schone energie geen uitzondering, terwijl Vervuilende energie vaak onder de 10% ligt.

De oliebedrijven en olieproducerende in de wereld, beginnen zich te realiseren dat er voor hen een crisis in aankomst is en ze zelf ook snel moeten over stappen op schone energie. Gevolg is dat oliebedrijven als Shell nu ook in duurzame energieprojecten stappen. Het is dan ook niet vreemd dat grote beleggers als banken en pensioenfondsen miljarden euro’s blijven investeren in deze alsmaar grotere worden markt in duurzame energie.

De grootste vervuilers India en China, zijn bezig met een inhaalslag om schone energie te produceren

China en India zijn de grootste vervuilers op aarde wat betreft de uitstoot van CO2. Toch zijn beide landen tevens bezig met een grote inhaalslag wat betreft schone energie. Ze stoppen geheel met investeringen in fossiele brandstoffen, met als reden: de duurzame energie die opgewekt wordt door zonnepanelen en windmolens is (vaak) goedkoper. In India waren begin 2018 de zonnepanelen al goed voor de helft van de stroom productie capaciteit  in het land. Daarbij wordt dit aandeel al snel groter, omdat deze schone energie 50 procent goedkoper is dan stroom opgewekt uit steenkool. China is inmiddels werelds grootste producent van zonnepanelen, die elk jaar nog goedkopere worden en worden verbeterd, waardoor een hoge concurrentie positie wereldwijd. Het einde van nieuwgebouwde kerncentrales is bijna al bijna zover, omdat kernenergie te duur wordt ten aanzien van schone energie.

De rest van de wereld lijkt snel het voorbeeld te volgen

Momenteel zijn er steeds meer aandeelhouders die over stappen op schone energieaandelen bij duurzame bedrijven. Dat is een goed teken en dat heeft ook alles te maken met de winsten die te behalen zijn bij het investeren in aandelen in duurzame energie. Het zou mooier zijn als ze bewust zouden investeren in een schonere wereld, die meer toekomst heeft doordat er duurzaam in wordt geïnvesteerd, maar op deze manier werkt het uiteindelijk ook.

Wie nog in duurzame energie investeert, zal met grote verliezen komen te zitten

Een forse daling van de aandelenmarkt in fossielen brandstoffen zal een cris op kunnen leveren bij landen en bedrijven die veel hebben geïnvesteerd in (winning) fossielen brandstoffen. Ook de aandelenmarkt hierin kan met forse verliezen komen te zitten.

Een goed voorbeeld is de 130 miljard euro die elektriciteitsbedrijven verloren hebben tussen 2010 en 2016. Nuon en RWE hadden toen nog geen vertrouwen in schone energie dat opgewekt wordt door zonnepanelen en windmolens. De concurrentie positie Van deze schone energie bedrijven was zo klein, dat ze daar niet in wilde investeren. Dit hadden ze echter totaal onderschat, daar de vraag naar groene energie onverwacht snel toenam en de winsten wegnam van de aandelen in energie afkomstig van fossiele energie. De aandelen in kolen-en gascentrales kelderden in een rap tempo, waardoor er dus een verlies werd geleden. Gelukkig waren de meeste aandeelhouders alleen hun ingelegde geld kwijt en bleef de schade beperkt, omdat veel aandeelhouders ook al aandelen hadden in schone energie.

Nederland blijft toch nog hangen in het fossiele tijdperk

In Duitsland is men al veel verder op het gebied van groene stroom dan bijvoorbeeld Nederland en een derde is al duurzaam. Ook de Scandinavische landen schakelen veel meer over op scone of duurzame energie. Dit is niet vanwege de aandeelhouders, maar ook omdat de vraag naar schone energie bij de consument is toegenomen. Regeringen van verschillende landen zijn ook voor schone energie en proberen zich hiermee te houden aan het klimaat-akkoord dat in Parijs door bijna 200 landen in 2015 is ondertekend.

Veel landen stoppen op korte termijn met fossiele brandstoffen

In Frankrijk is bij wet besloten om alle olie en gasproductie in 2040 te stoppen. In landen als Costa Rica, Nieuw-Zeeland, Ierland en Belize is het niet langer toegestaan van de regering, om nog naar nieuwe olie reserves te boren. De kans dat andere landen snel gaan volgen vanwege de energie transitie is groot en dat kan een nekslag betekenen voor landen die nu nog niet investeren in groene energie. Maar de kans dat veel landen over gaan op korte termijn op schone energie is groot, omdat veel landen in 2050 fossiel vrij willen zijn, om zo te voldoen aan de klimaatafspraken 2015 in Parijs.

Twintig rijkste landen

De G20, de twintig rijkste landen hebben al in 2009: toegezegd dat ze de subsidiëring van fossiele energie willen afbouwen om klimaatveranderingen te stoppen. Ondanks er in Nederland een klimaatwet door de 2 kamer is aangenomen, waarbij vastgelegd is dat de uitstoot van van broeikasgassen in 2050 met 95% moet zijn afgenomen te opzichte van 1990, komen we maar langzaam tot daden.

Nederland geeft fossielen brandstoffen nog steeds voorrang. Ook al wordt de gaskraan langzaam dicht gedraaid, Nederland investeert nog te veel in fossiele brandstoffen. Ook hanteert ze nog veel subsidieregelingen en belastingkortingen op brandstof, waardoor er een ongelijke concurrentie positie instaat ten aanzien van schone energie. Nog steeds deelt Nederland vergunningen uit aan olie-gasgiganten, waardoor er steeds opnieuw nieuwe reserves aangeboord kunnen worden.

Bijna alle economen zijn het er over eens dat schone energie de kosten dekken

De ecomen zijn het er allen wel met elkaar eens dat de overstap naar schone energie, ruimschoots opwegen tegen de kosten. Hierin is ook mee genomen de schade die de opwarming van de aarde veroorzaakt. Daarnaast: we hebben geen keus, hoe eerder we overschakelen, hoe beter! De energietransitie naar schone energie zal uiteindelijk tientallen miljarden euro’s opleveren per jaar en zal leed en schade voorkomen.

Foutje gezien? Mail naar: guido@groennieuws.nl ❤️ We zijn je dankbaar! Hoofdredacteur van het online journalistieke platform Groen Nieuws